Wat is Debatteren?

Een debat kan worden gezien als een spel met verschillende partijen waarin je van tevoren een standpunt opgelegd krijgt. Het doel van het debat is dat je dit standpunt zo goed mogelijk verdedigt en de jury overtuigt van jouw mening. Dit vereist niet alleen een goede mondelinge presentatie maar ook overtuigende argumenten, een goed luistervermogen en een kritische denkhouding.

Debatteren is aan bepaalde regels gebonden en kan in verschillende vormen. Bij GDS Kalliope debatteren we voornamelijk in de Amerikaanse en Brits Parlementaire vorm. Dit betekent dat we met 2 of 4 teams debatteren en dat je een bepaalde rol krijgt aangewezen in het debat die je moet vervullen. Elk debat wordt gevoerd over een bepaalde stelling. Een voorbeeld van een stelling zou kunnen zijn:

‘Ouders mogen hun kinderen bij veroordeling meenemen de gevangenis in.’

Vervolgens krijg je te horen of je voor- of tegenstander bent in het debat en krijg je tijd om je argumenten voor te bereiden. Vervolgens kun je in een speech van een paar minuten proberen de jury te overtuigen van jouw mening. De jury zal je beoordelen op je argumenten, overtuigingskracht en presentatie.

Tijdens reguliere debattrainingen is het winnen niet van erg groot belang. Debatteren leer je alleen door veel te oefenen en te leren van je eigen fouten. Wij hechten daarom veel waarde aan ruimte voor feedback en verbetering.

Waarom Debatteren?

Bijna elke dag moeten we een mening vormen over een of ander betwist onderwerp, zij het in discussies met vrienden of in studiegerelateerde situaties. Weten dat je gelijk hebt is een ding, maar anderen hiervan overtuigen is vaak verbazingwekkend moeilijk. Door vaak te debatteren leer je om de best mogelijke argumenten te bedenken en deze op een overtuigende manier naar voren te brengen.

Een centraal kenmerk van de debatvormen die we hanteren is dat teams de stelling en hun positie slechts vijftien minuten voor aanvang van het debat krijgen te horen. Dit dwingt je niet alleen je in te leven met posities waar je het persoonlijk mee oneens bent, maar ook om op creatieve wijze argumenten te bedenken rondom onverwachte onderwerpen. Je leert om snel problemen te analyseren, kritisch te evalueren, en hoofd- van bijzaken te scheiden. Dit is een ontzettend nuttige vaardigheid om te hebben: in werksituaties, bijvoorbeeld, wordt de vaardigheid om in korte tijd uitdagingen te overzien en er een positie over te vormen erg gewaardeerd.

Nadat je argumenten hebt verzonnen is het natuurlijk ook belangrijk om deze overtuigend te presenteren. Het is voor mensen erg lastig om hun mening te uiten in bijvoorbeeld klassikale discussies of om presentaties te geven. Maar zoals de meeste vaardigheden kun je door veel te oefenen leren om met meer zelfvertrouwen te spreken. En wat is een betere manier om te oefenen dan in een positieve en ondersteunende gemeenschap waar je in een veilige omgeving je spreekvaardigheid kunt verbeteren?