De Commissies vormen een onmisbare factor voor het functioneren van de vereniging. Zonder de actieve leden die zich elk jaar inzetten voor de vereniging in één of meerdere commissies, zou GDS Kalliope niet kunnen bestaan. Wij vinden het daarom belangrijk ook dit jaar de leden de gelegenheid te bieden om in één of meer commissies actief te worden en zullen hen dat van harte aanbevelen. Bij elke commissie is een bestuursafgevaardigde aanwezig.

Activiteitencommissie (AcCie)
De AcCie gaat over gezelligheidsactiviteiten van de vereniging. Rekening houdend met de tentamenperiodes zal er getracht worden elke maand een gezelligheidsactiviteit te laten plaatsvinden. Onder activiteiten vallen onder andere feesten, filmavonden, spelavonden en diners. Tevens zal er dit jaar een excursie worden georganiseerd.

Mailadres: accie@gdskalliope.nl

Kei-commissie (KeiCie)
De KeiCie houdt zich bezig met de invulling van GDS Kalliope haar aanwezigheid tijdens de Keiweek in Groningen. Deze commissie zal pas later in het jaar gevormd worden, aangezien de KEI week pas in eind augustus plaatsvindt.

Mailadres: keicie@gdskalliope.nl

Publicatie commissie (PublicaCie)
De PublicaCie houdt zich bezig met het jaarboek en met de Spraakwater. Voor de spraakwater zal grotendeels overgestapt worden op een digitale versie, alleen de KEI editie zal nog op papier verspreid worden. De artikelen van de Spraakwater zullen gepubliceerd worden op de website en op de Facebook pagina. De publicacie streeft ernaar om elke week een artikel online te plaatsen. Niet alle artikelen zullen online voor externen verschijnen. Als een auteur aangeeft dat hij of zij het artikel alleen intern gepubliceerd wilt zien, zal deze meegestuurd worden met de nieuwsbrief.

Voor meer informatie over de spraakwater, zie De Spraakwater.
Mailadres: publicacie@gdskalliope.nl

Toernooicommissie (ToernooiCie)
De ToernooiCie houdt zich bezig met de organisatie van GDS Kalliope haar eigen nationale toernooi; het Kalliope Debattoernooi (KDT). Wij streven ernaar om het KDT een tweedaags toernooi te laten zijn en wij zullen ons volledig voor dit toernooi inzetten.

Voor meer informatie over het KDT, zie KDT.
Mailadres: kdt@gdskalliope.nl

Commissie Scholierendebat (SchoolCie)
De SchoolCie onderhoudt het contact met middelbare scholen en probeert hen te interesseren in het afnemen van trainingen. Onze doelstelling is dat deze commissie een rol gaat spelen bij de voorrondes van Onderweg Naar Het Lagerhuis in Noord-Nederland.Tevens houdt zij zich bezig met de organisatie van het NNSK.

Voor meer informatie over het NNSK, zie NNSK.
Mailadres: scholierendebat@gdskalliope.nl

Traningscommissie & Trainerspool (TC)
De trainingscommissie is de commissie die de kwaliteit van spreken in het openbaar op GDS Kalliope waarborgt en verbetert. Vanuit dit doel heeft de commissie de volgende taken:

 • Plant en evalueert alle interne trainingen op verenigingsavonden;
 • Leidt nieuwe trainers op en toetst deze op hun kennen en kunnen;
 • Helpt ervaren trainers bij het verbeteren van hun capaciteiten;
 • Organiseert masterclasses door debatexperts van binnen en buiten de vereniging;
 • Behoudt in het verleden opgedane kennis door een eigen archief bij te houden. Dit archief bevat bijvoorbeeld een lijst met debatoefeningen, een stellingendatabase en opzetten van onze beste trainingen;
 • Jaagt innovatie aan door trainers te stimuleren nieuwe lesprogramma’s te ontwikkelen

De commissie heeft daarmee de volgende leden:

 1. Trainerscoördinator, tevens voorzitter: zorgt voor interne communicatie.
 2. Archiefbeheerder, tevens secretaris: zorgt voor behoud van kennis.
 3. Bestuursafgevaardigde, tevens penningmeester: zorgt voor goede (beleids-)communicatie tussen bestuur en commissie
 4. Commissaris intern: zorgt voor de opleiding van nieuwe trainers
 5. Commissaris extern: organiseert de masterclasses.

Voor leden
Omdat deze commissie ervaring in de debatsport vereist, zijn de commissiesollicitaties in mei. Sollicitaties voor trainerschap lopen echter het gehele jaar door. Ben je hierin geinteresseerd, schroom dan niet, en neem direct contact met ons op. De intern kan je dan vertellen hoe dat in zijn werk gaat.

Mailadres: TC@gdskalliope.nl.