nov 232016
 

Exclusive Justice

Je hebt waarschijnlijk vaak gehoord dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces tijdens de zitting.

Wat betekent dat precies?

 Een eerlijk proces betekent dat je recht hebt op een onafhankelijke en onpartijdige rechter, motivering van de beslissing bij de rechtbank en een openbare zitting. Die rechten zijn fundamenteel in een rechtstaat. Ze zijn essentieel voor de democratie. Bovendien hebben deze rechten vanaf rechtskracht in alle lidstaten van de EU.

 

Vraag:

Denk je dat het mogelijk is om afstand te kunnen doen van het recht op een eerlijk proces in ons democratische land – Nederland?

Worst case scenario: Stel je voor dat iedereen die in 2016 aan het procederen is geweest afstand zal doen van een eerlijk proces. Dat betekent dat alle juridische procedures niet volgens de regels van de rechtsstaat zullen zijn. De conclusie is dat het afstand doen van een eerlijk proces niet mogelijk is!

Veel mensen zullen zeggen dat dat logisch is.

 

Juiste antwoord:

Ja, volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is afstand doen van een eerlijk proces mogelijk!

De gedachte daarachter heeft te maken met de persoonlijke autonomie van een mens. Jij bent vrij om te doen wat je eigenlijk wil. Als je geen behoefte aan een eerlijk proces hebt, dan mag dat, volgens het Hof. Opmerkelijk is dat het concept van consent een grote rol speelt, niet alleen voor wat betreft de redenering van het Hof. Kijk maar naar de algemene voorwaarden van Facebook. Zolang je Facebook blijft gebruiken, verleen je een impliciet consent. Dan stem je eigenlijk in met de dataschendingen. Als je meer informatie wil over privacy en Facebook, kijk dan maar naar de publicaties van rechtenstudent Max Schrems. Zijn rechtszaak van data infringement is momenteel aanhangig bij het Europees Hof van Justitie.

Wat voor implicaties heeft de mogelijkheid tot het afstand nemen van een eerlijk proces?

Nou, dat kan mij niet schelen, zou je zeggen. Het gaat immers over de rechten van anderen. Mijn recht tot eerlijk proces blijft toch wel in stand! Maar het is niet zo makkelijk als je zou denken… Je wordt rechtstreeks geraakt als belanghebbende bij een juridische proces.

Arbitrage is nooit open voor het publiek. Er kan afstand gedaan worden van het geven van een motivering voor een uitspraak. Motivering is belangrijk als het over belanghebbenden en derden gaat; als je niets over de beslissing kunt weten, dan kun je ook geen bezwaarprocedure beginnen, ook over de dingen die zeer belangrijk zijn, zoals milieu, bijvoorbeeld. In dat geval wordt jouw schade nooit vergoed! Je kan niet naar de gewone rechter gaan. De gewone rechter wordt verplicht met de beslissing van de arbitrage in te stemmen.

Arbitrage – rechtspraak buiten de gewone rechter om!

Arbitrage wordt meestal door partijen met veel geld gebruikt. Grote bedrijven. Arbitrage kost ook enorm veel geld in vergelijking met het gewone traditionele juridische systeem. Hier speelt het recht op een eerlijk proces één van de essentiële rollen. Het is geen geheim dat in een arbitrageprocedure een bepaalde jurist wordt gekozen die een band heeft met een bedrijf om de interesses van dat bedrijf te beschermen. Er is geen sprake van onpartijdigheid in zo’n geval. En.. zoals je al kan raden – all you have to do is to wave your right to a fair trial! Dan is er geen probleem.

CETA en ISDS

CETA was op ZONDAG, 30 oktober getekend (is er zo veel spoed om ‘s weekends zo’n belangrijke verdrag te tekenen? Bovendien vraag ik me af waarom we niet zo veel van CETA hebben gehoord door de media of van onze regering?). Dankzij CETA hebben we straks een verplicht investor state dispute settlement (ISDS) mechanisme in de EU. Investeerder-staat arbitrage biedt het recht voor een bedrijf om zelfstandig een arbitragezaak te beginnen tegen een overheid! Welke regels zullen van toepassing zijn in zo’n juridische procedure? Regels (die je zelf kiest) en rechters (die je zelf sponsort). Dit is exclusive justice die niet toegankelijk is voor jou en mij, maar die wel een grote invloed op ons heeft!

Video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=dSuIGKSm7z0

https://www.youtube.com/watch?v=Y4OQeekSD6s